Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Gazon onderhoud

Hoe krijg je een zo gezond mogelijk gazon?

Een gezond gazon is niet zo vanzelf sprekend als verwacht wordt. Flinke regenbuien, sneeuw en schaduw zorgen ervoor dat het gazon onderhoud nodig heeft. Door tijdig blad te verwijderen de bemesting op peil te houden en jaarlijks te beluchten moet het mogelijk zijn een fris gazon te houden. Mocht dat niet het geval zijn dan kunnen onderstaande punten uitkomst bieden.

Wat is verticuteren?

Verticuteren is het verwijderen van mos en vilt. Met deze methode blijft de bovenlaag van het gazon luchtig; verstikking wordt voorkomen. Vaak wordt er in Maart of begin April geverticuteerd, de bodemtemperatuur is dan nog erg laag en het duurt relatief lang voordat het gazon helemaal hersteld is. Het is dus verstandig minimaal 2 maaibeurten uit te voeren voordat er geverticuteerd wordt.  Een andere mogelijkheid is het verticuteren in Augustus of September het is vaak groeizaam weer met een goede bodemtemperatuur waardoor het gras snel hersteld en sterk de winter in gaat.

Wat is beluchten? 

Gras heeft licht en zuurstof nodig om te groeien, anders verkommert het. Als er teveel viltvorming is kan de grond niet genoeg vocht opnemen en gas uitwisselen. Deze problemen kunnen voorkomen worden door minimaal één keer per jaar te beluchten. Een holpijp beluchter maakt gaten in het gazon. De grasplanten kunnen zo beter wortelen waardoor mos en onkruiden minder kans krijgen.

Wanneer kan er het beste gras gezaaid worden?

Het beste resultaat wordt verkregen als er voldoende vocht aanwezig is  en de grond enigszins is opgewarmd.  Het voorjaar April-Mei en het najaar Augustus-September zijn daarom de meeste geschikte maanden om gras in te zaaien. 

Wanneer moet ik na inzaai voor de eerste keer maaien? 

Als het gras een hoogte heeft bereikt van ca. 8 a 10 cm moet u voor het eerst maaien. U kunt er dan ongeveer 3 cm afmaaien. Bij de tweede maaibeurt kunt u de maaier instellen op 4 a 5 cm. Een gazon mag nooit lager gemaaid worden dan 3 cm. Belangrijk bij het maaien is dat de messen scherp zijn. Anders kan het zijn dat de bladeren worden afgescheurd. Na de eerste maaibeurten moet het maaisel worden afgevoerd om vervilting te voorkomen. 

Wat is doorzaaien?

Doorzaaien is de bestaande grasmat voorzien van nieuw gras. Het grasbestand, als er je er niets aan doet, verandert in de loop der jaren van samenstelling.  Met doorzaaien breng je nieuw gras in de grasmat van een soort die u erin wil hebben. Doorzaaien gebeurt meestal met een kwart van de normale inzaai hoeveelheid. Met een doorzaaimachine kan er buiten de gebruikelijke maanden gras doorgezaaid worden. Dit in verband met gras op de juiste diepte inbrengen in de bestaande grasmat.  

Wat is dressen?

Dressen is aanbrengen van dresszand over het bestaande gazon. Regelmatig dressen zorgt voor veel lucht in de toplaag, waardoor het gras goed wortelt.  Dresszand zorgt er ook voor dat het gazon uitgevlakt wordt. Afhankelijk van de grondsoort kan er een dresszand samengesteld worden waar eventueel een organisch product aan toegevoegd wordt. 

Wat is bodembemesting?

Bodembemesting is het verrijken van de bodem door middel van een organische  minerale meststof. Er zijn veel verschillende meststoffen en samenstellingen die afgestemd kunnen worden op de behoefte, frequentie en gebruik van de grasmat. Over het algemeen geldt voor een gazon dat deze een grote behoefte aan stikstof heeft.

Hoe kan ik het beste onkruid bestrijden?

Na inzaai van een gazon komen er onkruiden in de grasmat, na veelvuldig maaien en regelmatig bemesten zullen er veel verdwijnen.  Hardnekkige onkruiden met wortelstokken zoals paardebloem en boterbloem kunnen met de hand of onkruidsteker verwijderd worden.  

Hoe vaak moet er beregend worden? 

Een veel gemaakte fout met beregenen is dat men het te vaak doet. Iedere avond beregenen is niet nodig. Het is beter om in één keer veel water te geven dan heel vaak een klein beetje. Als u vaak een klein beetje geeft dan  blijft de bovenste laag vochtig. Dit vindt straatgras(de grassoort die we niet in het gazon willen hebben!) heel fijn en zal hard gaan groeien. Gras kan tegen een stootje, wordt dus niet zenuwachtig als het gras een beetje geel verkleurt!

Elke tuin is anders en er zijn meerdere mogelijkheden om het gazon onderhoud aan te pakken heeft u hierover vragen dan vernemen wij het graag.  

Info Jeeninga Tuinen

Trijegea 67

8517JA, Scharsterbrug

(06) 38 90 00 01

info@jeeningatuinen.nl

kvk 01117243

BTWnummer: NL001435542B13

Laatste nieuws

© 2017 Jeeninga Tuinen